Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

#16 by kostask: Killing Joke - Pylon


previously on muz!cOn:

#16 Killing Joke - Pylon
#17 Faith No More - Sol Invictus
#18 Puscifer - Money Shot
#19 Disappears - Irreal
#20 Chelsea Wolfe - Abyss

Δεν υπάρχουν σχόλια: