Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

#12 by kostask: Wire - Wirepreviously on muz!cOn:


#12 Wire - Wire
#13 Royal Headache - High
#14 Lightning Bolt - Fantasy Empire
#15 Drenge - Undertow
#16 Killing Joke - Pylon
#17 Faith No More - Sol Invictus
#18 Puscifer - Money Shot
#19 Disappears - Irreal
#20 Chelsea Wolfe - Abyss

Δεν υπάρχουν σχόλια: