Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

#14 by kostask: Ty Segall - Manipulator


So far by kostask:
#20 TOY - Join the Dots
#19 A Victim of Society - Distractions
#18 Liars - Mess
#17 Get Your Gun - The Worrying Kind
#16 Woods - With Light and with Love
#15 Hookworms - The Hum
#14 Ty Segall - Manipulator

Δεν υπάρχουν σχόλια: