Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Another brick...

http://www.core.org.cn/NR/rdonlyres/Political-Science/17-506Spring-2007/3E661935-61AB-4931-AF34-D9A55BD4DF85/0/chp_wall.jpg

Αν ένα πράγμα δίδαξε στον κόσμο η πτώση του τείχους του Βερολίνου, είναι ότι θα έπρεπε να είναι ψηλότερο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: